Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Bảo vệ luận văn Thạc sỹ In E-mail
Thursday, 12 March 2009
Ngày 20/1/2009, tại khoa Triết học, trường Đại Học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, học viên Nguyễn Thi Phương - cán bộ giảng dạy khoa Lý luận Chính trị đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ. Sau quá trình học tập và nghiên cứu, học viên Nguyễn Thi Phương đã hoàn thành chương trình cao học của mình với đề tài luận văn: “Sự hình thành xã hội dân sự ở Việt Nam : Thực trạng và giải pháp”.
Buổi bảo vệ đã diễn ra với tinh thần khoa học nghiêm túc, sôi nổi. Đề tài luận văn của tác giả là một đề tài mới, khó, và do vậy, có rất nhiều ý kiến tranh luận khác nhau. Tuy nhiên, tác giả đã bảo vệ thành công quan điểm của mình trước hội đồng khoa học và được hội đồng đánh giá xuất sắc. PGS. TS Nguyễn Bình Yên - đại diện Ban chủ nhiệm khoa cũng đã phát biểu chúc mừng tác giả.
Việc hoàn thành chương trình thạc sỹ mới là bước đầu trong chặng đường nghiên cứu khoa học. Cùng với sự động viên, khuyến khích và tạo điều kiện của Ban Chủ nhiệm khoa, đây cũng là tiền đề tốt đẹp, nền tảng cho những công trình khoa học mới, đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong tương lai của tác giả.
Vân Hà
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: