Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Đoàn cán bộ Khoa Lý luận chính trị hoàn thành đợt tập huấn chương trình mới In E-mail
Saturday, 15 November 2008
Hôm nay, 15/11/2008. đoàn cán bộ Khoa Lý luận Chính trị đã hoàn thành đợt tập huấn chương trình môn học Lý luận Chính trị mới và trở về trường công tác.

Như tin đã đưa, từ ngày 27 tháng 10 đến 15 tháng 11 năm 2008, đoàn cán bộ của Khoa Lý luận Chính trị gồm 13 thành viên do PGS.TS Nguyễn Bình Yên - Trưởng khoa làm trưởng đoàn đã tham gia lớp tập huấn chương trình môn học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí minh. 
Đợt tập huấn có trọng tâm là thống nhất nhận thức về mục tiêu, nội dung chương trình giảng dạy các môn học: Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là  những vấn đề quan trọng để Khoa triển khai các môn học Lý luận chính trị theo chương trình mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Hôm nay, 15/11/2008. đoàn đã hoàn thành đợt tập huấn và trở về trường công tác.

tap_huan_03.jpg   PGS. TS Nguyễn Thế Kiệt - Báo cáo chuyên đề Ý thức xã hội
 lop_tap_huan_1.jpg  Các học viên trên lớp tập huấn

Nguyễn An
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: