Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Thông báo về tập huấn chuyên môn In E-mail
Tuesday, 21 October 2008
Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập huấn chuyên môn đợt một của giảng viên các môn Những nguyên lý cơ cản của chủ nghĩa Mác - Lênin và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bắt đầu từ 7 giờ 45 ngày 17/10 đến 15/11/2008, tại Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
Đề nghị các Thầy, Cô có tên trong danh sách đi học đầy đủ, đúng giờ.
Danh sách cán bộ tham gia tập huấn chuyên môn đợt I

1. PGS.TS Nguyễn Bình Yên - Trưởng đoàn
2. GVC.ThS Nguyễn Thị Nụ - phó trưởng đoàn
3. GVC. ThS Nguyễn Thị Thu
4. GVC.ThS Phan Ngọc Danh
5. GVC. ThS Đỗ Kim Thanh
6. GV.ThS Bùi Thị Thùy Dương
7. GV. ThS Trần Thị Lan Hương
8. GV. ThS Nguyễn Thị Bích Lệ
9. GV. ThS Phí Mạnh Phong
10. GV. CN Ngô Văn Hưởng
11. GV. ThS Đặng Thị Thanh Trâm
12. TG. CN Nguyễn Tuấn Vương

Trưởng khoa

PGS. TS Nguyễn Bình Yên
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: