Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học  |   Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cương lĩnh hành động phụng sự Tổ quốc,  |   Đại hội Chi bộ Lý luận Chính trị  |   Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh  |   Vững tiến dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng  |   Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng tới Việt Nam  |   Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh  |   Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quả  |   V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới  |   Chất lượng đảng viên với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng   |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Khoa Lý luận chính trị

1. Giới thiệu chung

Tên tiếng Việt: Khoa Lý luận Chính trị

Tên tiếng Anh: Faculty of Political Studies

Địa chỉ liên hệ: P.12.01, Nhà C12 tầng, 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02438383315

Email: hoặc

Webiste: http://pol.humg.edu.vn

2. Cơ cấu tổ chức

Khoa có 18 cán bộ viên chức. Trong đó, có 17 cán bộ giảng dạy (06 TS, 11 ThS) và 01 chuyên viên văn phòng Khoa (CN). Được cơ cấu thành 3 bộ môn: Triết học và Pháp luật, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.


3. Chức năng:

Giảng dạy các học phần bắt buộc: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật đại cương; các học phần tự chọn thuộc ngành khoa học xã hội và nhân văn cho các hệ đào tạo đại họcsau đại học của Nhà Trường và Trường Đại học Y tế Công cộng. Ngoài ra, Khoa còn tham gia giảng dạy Tuần Công dân – Sinh viên; các lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới, đối tượng tìm hiểu về Đảng do Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng tổ chức.

4. Nhiệm vụ:

            - Góp phần xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch giảng dạy các học phần thuộc khoa học lý luận chính trị và khoa học xã hội theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

            -  Quản lý các Bộ môn và cán bộ, viên chức thuộc Khoa theo phân cấp của Nhà trường.

            - Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng yêu cầu của xã hội thông qua các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên.

            - Tham gia các hoạt động chung của Nhà trường.

5. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

- Công tác đào tạo:

+ Khoa đảm nhiệm việc giảng dạy các học phần bắt buộc cho hệ Đại học: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 1, phần 2), Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho các khóa sinh viên từ K63 trở về trước; Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật đại cương.

+ Giảng dạy các học phần tự chọn cho hệ Đại học: Lịch sử Triết học,  Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tâm lý học đại cương, Tiếng Việt thực hành, Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; Kỹ năng Tư duy phê phán; 

+ Giảng dạy học phần Triết học cho hệ Sau đại học.

Ngoài giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo, Khoa còn đảm nhận nhiệm vụ bồi dưỡng chính trị cho sinh viên và cán bộ giảng viên thông qua các buổi báo cáo thời sự, Tuần Công dân - Sinh viên; các lớp bồi dưỡng kiến thức cho đảng viên mới, cho quần chúng ưu tú đang phấn đấu trở thành đảng viên. Phối hợp với Trường Đại hoc Y tế Công cộng giảng dạy các học phần do Khoa phụ trách theo Quyết định hợp tác toàn diện giữa hai Nhà trường.

- Nghiên cứu khoa học

Hiện tại, Khoa đang có một đội ngũ giảng viên có trình độ TS đông nhất từ trước tới nay. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được Lãnh đạo Khoa quan tâm và chú trọng.

Kết quả: Tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước; Chủ trì 05 đề tài cấp Bộ; Tham gia 01 đề tài cấp Tỉnh, Thành phố; 36 đề tài và 02 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu; 17 cuốn sách hướng dẫn, tham khảo, chuyên khảo được xuất bản; 01 bài báo đăng tạp chí Quốc tế có chỉ số ISI; 63 bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí chuyên ngành cùng rất nhiều các báo cáo tham luận trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Quốc gia; cấp Trường. Hoạt động sinh hoạt học thuật tại Bộ môn luôn được quan tâm và duy trì hàng năm với những đề tài thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

6. Khen thưởng

Kể từ khi được thành lập đến nay, Khoa Lý luận Chính trị có 01 viên chức được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 03 viên chức nhận được Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 16 viên chức được nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 02 viên chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; 121 lượt viên chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; nhiều viên chức đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở nhiều năm liên tục, đặc biệt có đồng chí đạt trên 12 năm. 

 

 (Số liệu cập nhật đến 3/2020).

Một số hình ảnh về các hoạt động của Tập thể Cán bộ, viên chức Khoa Lý luận Chính trị

 dai_bieu_chi_bo_du_dai_hoi_dang_bo_truong_2020-2025.jpg
 Đại biểu Chi bộ Lý luận Chính trị dự Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2020-2025

chi_uy_2020-2022.jpg 
 Chi ủy Chi bộ Lý luận Chính trị nhiệm kỳ 2020-2022
 tap_the_khoa_tai_sn_t.yen.jpg
 Tập thể Khoa tại Sinh nhật lần thứ 65 của NGƯT. PGS. TS. GVCC Nguyễn Bình Yên

nghia_trang_liet_si_vi_xuyen_1.jpg 
 Đoàn thực tế thăm Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang
 nghia_trang_liet_si_vi_xuyen_2.jpg
 
 cong_troi_quan_ba.jpg
Đoàn thực tế thăm Cổng trời Quản Bạ - Tỉnh Hà Giang
 lang_van_hoa_du_lich_lung_cam.jpg
 Đoàn thăm Làng Văn hóa du lịch Lũng Cẩm


 fb_img_1478068042859.jpg
 Giải khuyến khích Hội thi cắm hoa "Đại học Mỏ - Địa chất 50 năm một chặng đường phát triển"

fb_img_1478068054530.jpg
 Đại diện Nữ công Khoa nhận giải Hội thi cắm hoa

hnvc2016-5.jpg 
 Hội nghị cán bộ viên chức Khoa năm 2016
 20.10.16.5.jpg
 Nữ cán bộ của Khoa được khen thưởng nhận dịp 20/10
 chi_b_l_lun_chnh_tr_nhn_bng_khen_ti_hi_ngh_tng_kt_cng_tc_ng_2015.jpg
 Chi bộ nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc 5 năm liên tục 2010-2015
 hdvn_2015.jpg
 Hội diễn văn nghệ cán bộ 2015
 van_the_2015.jpg
 Khen thưởng phong trào văn thể 
 khoa_tham_gia_gii_bng__cn_b_vin_chc_trng_nm_2016.jpg
 Cán bộ của Khoa tham gia giải bóng đá cán bộ 2015

 

ts._nguyn_bnh_yn_nhn_bng_khen_ca_th_tng_chnh_ph_2007.jpg
TS. Nguyễn Bình Yên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


hoi_nghi_1.jpg
hoi_nghi_2.jpg
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Trưởng khoa
nhiệm kỳ 2007-2012
KS Vũ Đình Thuyến - Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa chủ trì Hội nghị

hoi_nghi_3.jpg  tang_hoa_bcn_c_copy.jpg
PGS.TS Nguyễn Trường Xuân - Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị  Trưởng khoa - TS. Nguyễn Bình Yên cám ơn 
Ban chủ nhiệm Khoa nhiệm kỳ 2002-2007tang_hoa_cac_thay_c.jpg
Trưởng khoa - TS. Nguyễn Bình Yên
Chúc mừng các thày đã nghỉ hưu
thay_tuy_phat_bieu.jpg  
Thày Phan Văn Tụy - cán bộ lão thành đã nghỉ hưu của Khoa phát biểu với cán bộ trẻ  


cd31.jpg
ThS. GVC Đỗ Thị Kim Thanh (thứ 3 bên phải) tham gia Ban chấp hành Công đoàn trường NK 20trao_qd2.jpg trao_qd1.jpg
Bí thư Chi bộ Phạm Công Thỉnh trao Quyết định kết nạp Đảng cho ĐV mới Đặng Thị Thanh Trâm Bí thư Chi bộ Phạm Công Thỉnh trao Quyết định kết nạp Đảng cho ĐV mới Nguyễn Thị Bích Lệ


an_nhan_giai.jpg chuc_mung_thi_sinhg.jpg
ThS. Trần Thị Phúc An nhận giải Ba cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Thành ủy Hà Nội tổ chức PGS.TS. Nguyễn Bình Yên chúc mừng ThS Trần Thị Phúc An
phong_nhay_xa.jpg phuong_nhay_xa.jpg
ThS. Phí Mạnh Phong tham gia nhảy xa tại Hội khỏe 26-3-2008 GV trẻ Nguyễn Thi Phương tham gia nhảy xa tại Hội khỏe 26-3-2008

nbyen_giang_bai.jpg
 PGS.TS. Nguyễn Bình Yên - ĐUV trường - Trưởng khoa - tham gia giảng bài tại lớp BDNT về Đảng năm 2008
   
hnvc_08-1.jpg
 bch_chi_on_09.jpg  hncbvc_khoa_09.jpg
 Ban chấp hành Chi đoàn khoa 2009 - 2010  Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa năm 2009

 
 
 n_tin_s_2016.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Lệ được khen thưởng
 19.2.1.jpg
 NGƯT, PGS. TS Nguyễn Bình Yên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng