Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
250 cán bộ, sinh viên xuất sắc được bồi dưỡng nhận thức về Đảng In E-mail
Saturday, 24 May 2008
Đáp ứng yêu cầu phát triển đảng viên mới, trong hâingỳ, 27-28/4/2008, Đảng uỷ nhà trường đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 250 cán bộ và sinh viên - những cán bộ, sinh viên đạt thành tích nổi bật trong công tác, học tập và có quá trình phấn đấu rèn luyện lâu dài, bền bỉ, với động cơ phấn đấu đúng đắn, được các đơn vị lựa chọn, giới thiệu với Đảng uỷ trường.

Phát triển đội ngũ đảng viên mới là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của Đảng. Đây là nhiệm vụ được Đảng bộ trường Đại học Mỏ - Địa chất thường xuyên quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt trong những năm qua. Làm tốt công tác phát triển Đảng viên đã góp phần đưa Đảng bộ nhà trường trở thành một trong những đảng bộ liên tục đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh của Thủ đô.
   
 nbyen_giang_bai.jpg
 PGS.TS Nguyễn Bình Yên - Đảng uỷ viên - Giảng viên của lớp học
      
Năm nay, để đáp ứng yêu cầu phát triển đảng viên mới, Đảng uỷ nhà trường đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 250 cán bộ và sinh viên. Học viên của lớp học là những cán bộ, sinh viên đạt thành tích nổi bật trong công tác, học tập và có quá trình phấn đấu rèn luyện lâu dài, bền bỉ, với động cơ phấn đấu đúng đắn, được các đơn vị lựa chọn, giới thiệu với Đảng uỷ trường.
         
Trong hai ngày, 26-27/4/2008, lớp học đã được tổ chức nghiêm túc. Với năm bài lý luận cơ bản, các học viên đã nghiên cứu một cách hệ thống về truyền thống vẻ vang của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Điều lệ Đảng, Học tập tư tưởng đạo đức và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những nguyên tắc xây dựng và thực hiện động cơ phấn đấu để trở thành đảng viên.

Điểm mới trong nội dung học tập năm nay là học viên được nghiên cứu sâu chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chuyên đề này đã giúp các học viên hiểu rõ hơn giá trị cao quý của tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu rõ hơn nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang diễn ra sôi nổi trên phạm vị cả nước; thấy rõ vinh dự, trách nhiệm phấn đấu của mình theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.
         
Kết quả, đã có 100% học viên viết bài thu hoạch đạt yêu cầu, nhiều bài chất lượng tốt, thể hiện học viên có tinh thần học hỏi, tự giác đi sâu tìm hiểu về Đảng với lòng mong muốn, tinh thần phấn đấu trở thành đảng viên của học viên. Đây là cơ sở quan trọng để chúng ta tin tưởng rằng, trong tương lai, nhất định Đảng bộ nhà trường sẽ kết nạp được những đảng viên ưu tú từ những học viên tham gia lớp học này.

N.An
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: