Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Mời họp Khoa Lý luận Chính trị In E-mail
Tuesday, 13 May 2008
Ban Chủ nhiệm khoa Lý luận Chính trị kín mời toàn thể các cán bộ viên chức thuộc Khoa tới dự cuộc họp toàn thể của đơn vị.
Nội dung: Triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 276/QĐ-MĐC ngày 06/5/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Thời gian - Địa điểm: 8 giờ 00, ngày 15/5/2008 tại Văn phòng Khoa.
Ban Chủ nhiệm khoa
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: