Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Thông báo tham gia Hội khỏe 26/3/2008 In E-mail
Saturday, 22 March 2008
Ngày 26/3/2008, nhà trường tổ chức Hội khỏe truyền thống. Tại hội khỏe sẽ diễn ra các môn thi Aerobic, kéo co, bắn súng, điền kinh, ném tạ, nhảy cao, nhảy xa... KHoa Mác - Lênin và TT Hồ Chí Minh thành lập đội tham gia tại khối cán bộ.
Ban chủ nhiệm khoa kính báo và mời toàn thể các vận động viên, cán bộ nhân viên của khoa có mặt tại Sân Ký túc xá sinh viên, khu A để tham dự Lễ khai mạc và tham gia thi đấu vào lúc 7giờ ngày 26/3/2008.
BCN khoa kính báo.
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: