Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |   Người lính cận vệ già và ký ức không thể quên về Bác ở ATK  |   Yêu cầu thực hành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước  |   Top 10 trường đại học đáng học nhất tại Việt Nam năm 2017  |   Hồ Chí Minh - Nhà chiến lược quân sự thiên tài  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Bộ môn CNXHKH họp tổng kết nhiệm kỳ và giới thiệu Trưởng Bộ môn In E-mail
Thursday, 29 November 2007
Theo kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt, Bộ môn CNXHKH sẽ họp tổng kết nhiệm kỳ và giới thiệu Trưởng bộ môn nhiệm kỳ 2007 - 2012.

Thành phần: Đại diện Phòng TCCB, Ban Chủ nhiệm khoa, Chi uỷ khoa và toàn thể Bộ môn CNXHKH.
Địa điểm: Văn phòng Bộ môn CNXHKH.
Thời gian: 9g30, ngày 30/11/2007.
 Mời các đồng chí trong thành phần đến dự đầy đủ, đúng giờ
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: