Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

I. Thông tin chung:

- Văn phòng: Phòng 12-11, nhà C, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, i.

- Địa chỉ: 18 phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Số ĐT

- Email:

- Webiste

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

+ Tiền thân của Bộ môn là Bộ môn Lịch sử Đảng thuộc khoa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Bộ môn có quyết định thành lập từ năm 2002 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong trường đại học.

+ Tháng 4 năm 2008, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã thành lập mới Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong đơn vị

+ Tổng số cán bộ viên chức: 05 người. Trong đó 01 Tiến sĩ, 04 Thạc sỹ, 05 đảng viên. Cụ thể như sau:

3. Cơ sở vật chất và phòng thí nghiệm

4.Hoạt động chính và những kết quả đạt được

- Công tác đào tạo: Giảng dạy các môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN, Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

- Đề tài công trình NCKH: Bộ môn đã thực hiện nhiều đề tài KHCN cấp cơ sở, cấp bộ, sách chuyên khảo và các bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Quan hệ hợp tác Quốc tế, Doanh nghiệp và Đào tạo: Cán bộ trong bộ môn tham gia thỉnh giảng tại nhiều trường đại học như:  Học Viện Ngoại giao, Trường Đại học Y tế Công cộng

- Tài liệu Sách, Giáo trình và Bài giảng:

- Công tác đoàn thể: Tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn thể của nhà trường và của Khoa tổ chức.

5.Mục tiêu và Định hướng phát triển

 - Công tác đào tạo: Bộ môn thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo mà Nhà trường và Khoa phân công.

- Công tác cán bộ: Tích cực động viên các cán bộ trong Bộ môn tự Đào tào, bồi dưỡng chuyên môn và nâng cao trình độ.

- Đề tài công trình NCKH: Mỗi năm có ít nhất 1 đề tài khoa học cấp cớ sở và 2 – 3 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

    - Công tác đoàn thể: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và tổ Công đoàn vững mạnh

6. Khen thưởng

Bộ môn đã được trao tặng nhiều bằng và giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường:

            - 01 Bằng khen cấp Bộ cho bộ môn năm học 2010-2011

            - Nhiều giấy khen của Trường và Đảng uỷ Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

            - Nhiều cán bộ trong Bộ môn liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.

II. Ban lãnh đạo

-       Trưởng Bộ môn: ThS. Lê Quốc Hiệp

III. Các thành viên bộ môn

-       Cán bộ giảng dạy:

1. ThS. Lê Quốc Hiệp

2. TS. Đặng Thị Thanh Trâm

3. ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

4. ThS. Nguyễn Thị Thúy Hà

 

5. ThS. NguyễnTuấn  Vương

  Lãnh đạo đơn vị:

le_quoc_hiep.jpg
 
Trưởng bộ môn
GV.ThS.  Lê Quốc Hiệp
  

 Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ


phamcongthinh.jpg

 
Trưởng bộ môn (2008-2011)
 GVC.ThS.  Phạm Công Thỉnh
 


Danh sách cán bộ:


 le_quoc_hiep.jpg 1. GV.ThS. Lê Quốc Hiệp - Trưởng Bộ môn
- Ngày sinh: 21/9/1974.
- Quê quán: Thừa Thiên - Huế.
- Địa chỉ liên hệ: 102, C27 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp:
+ 2001: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
+ 2006: Thạc sỹ Lịch sử
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 10/2007.
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị:
+ 2011 dến nay: Trưởng Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam .
dang_thanh_tram.jpg 2. GV.TS. Đặng Thị Thanh Trâm 
- Ngày sinh: 16/10/1977.
- Quê quán: Hải Phòng.
- Địa chỉ liên hệ: TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp:
 + 1999: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
+ 2015: Tiến sỹ Lịch sử.
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 1/2000.
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị:
- Chức vụ đảm nhiệm: Trưởng Khoa tiếp tục nhiệm kỳ 2012-2017
 nguyen_thi_thu_huong.jpg 3. GV.ThS.  Nguyễn Thị Thu Hương 
- Ngày sinh: 14/8/1977.
- Quê quán: Nghệ An.
- Địa chỉ liên hệ: TT ĐH Mỏ - Địa chất, Từ Liêm, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp:
+ 1999: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
+ 2007: Thạc sỹ Lịch sử
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 1/2000.
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị:
  Chủ tịch Công đoàn Khoa.
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị: Giảng viên.
 nguyen_thuy_ha.jpg 4.  GV.ThS. Nguyễn Thị Thuý Hà 
- Ngày sinh: 25/1/1977.
- Quê quán: Thái Nguyên.
- Địa chỉ liên hệ: Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp:
+1999: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
+ 2013: Thạc sỹ Lịch sử
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 1/2001.
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị: Giảng viên


 


     
nguyen_tuan_vuong.jpg      5. GV.ThS. Nguyễn Tuấn Vương
              - Ngày sinh: 13/10/1981.
              - Quê quán: Hưng Yên.
              - Địa chỉ liên hệ: Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nộ
              - Năm/ Trường tốt nghiệp
              + 2003: Học viện Báo chí – Tuyên truyền.
                   + 2011: Thạc sỹ Kinh tế Chính trị.
                 - Ngày về Khoa/Bộ môn: 1/2008.

                 - Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị: Giảng viên.